• From(different) Horizons

  line
  เป็นโครงการทดลองที่บูรณาการระหว่างโบราณคดีกับศิลปะแขนงต่างๆ (ทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ประวัติศาสตร์ศิลป์) ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบัน โลกาภิวัตน์กับท้องถิ่น เมืองกับชนบท คนเมืองกับกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีต้นทางจากงานโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า............ภาพของ ถ้ำลอด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  read more
 • โบราณคดีสาธารณะ

  line
  รายการย้อนรอย ตอน ปริศนาถ้ำผีแมน / ITV.
  read more
 • Highland Pang Mapha

  line
  Highland Pang Mapha อยู่ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายทางกายภาพ ชีวภาพและวัฒนธรรม ภาพวิวของทุ่งนาในบ้านไร่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นมุมที่สวยที่สุดของหมู่บ้าน
  read more

เมื่อกล่าวถึงโบราณคดี คนทั่วไปมักจะรู้สึกปะปนกัน บ้างก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้-ไกลตัว บ้างก็บอกว่ายาก บ้างก็ว่าเป็นเรื่องลี้ลับ ดังนั้นความเข้าใจของคนจะแตกต่างกันตามพื้นฐานและประสบการณ์ หากเราดูในท้องตลาดทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับโบราณคดีนั้นมีสำนักพิมพ์ที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ในฐานะ มรดกวัฒนธรรม คือสำนักพิมพ์มติชนและเมืองโบราณ ที่เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโบราณคดีสู่สาธารณชน ในรูปแบบของนิตยสารเมืองโบราณ ศิลปวัฒนธรรม และหนังสือหัวข้อต่างๆ อย่างไรก็ดี กระบวนการตีพิมพ์หนังสือนั้นใช้เวลาพอสมควรกว่าจะตีความบทความออกมา ดังนั้นเราจึงคิดว่าควรจะมีสื่อกลางที่เร็วและง่ายแก่การ สื่อเพื่อส่งสารสู่สาธารณะ นั่นคือการจัดทำเว็บไซต์ โดยจะใช้เวลายามว่างจากการสอนหนังสือ การทำวิจัย และการทำกิจกรรมกับนักศึกษามาเขียน เรียบเรียงเรื่องราวจากการ ค้นคว้า การเดินทาง ที่เห็นว่าเรื่องที่น่าสนใจสำหรับเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้าง ไม่มากก็น้อย

สำหรับบล็อกนี้จะมีความแตกต่างในเรื่องของรูปแบบ แต่เป้าหมายเดียวกันกับหนังสือ-นิตยสาร คือเพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นทางการและทางการเกี่ยวกับแวดวงโบราณคดีไทย-เทศ สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป นักศึกษา นักวิชาการ โดยถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในฐานะนักโบราณคดี-นักสืบ ของอดีต-นักเดินทางของกาลเวลา ที่มองเห็นว่า ความรู้ควรจะเป็นเรื่องสาธารณะที่เป็นอาหารสมองที่มีคุณค่า ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาและจิตวิญญาณในเรื่องการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม ของมวลมนุษยชาติทั้งปวง ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่กำลังก่อตัวอยู่ขณะนี้ เราจะเป็นคนที่มืดบอดทางปัญญา หากเราไม่รู้จักอดีตเพื่อทำให้เราเข้าใจปัจจุบันและส่องทางสู่อนาคต

หากผู้อ่านท่านใดสนใจและเห็นประโยชน์ของบล็อกนี้ก็สามารถจะเข้ามาสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ ติ-ชม ก็จะยินดียิ่ง

คลิกลิงค์เพื่ออ่านต่อ

 Archaeology as a Profession  นักโบราณคดี นักสืบของอดีต

home title
From the Blog home title
home title
home title
[book id='1' /]

I believe that the past can serve the present and the future.  Through the public campaign I am doing now, I hope that the research commitment can have an impact on a much broader scale not only regional but international levels.  I have worked closely with the communities in order to develop the site museums and guide training both children and adults.  In doing so, I have developed an integrated project (an art project) which has brought experts from various fields (e.g., archaeologists, anthropologists, artists, educators, architects, scientists, museologists) to help preserve the “archaeological heritage” of humankind.  Working closely with local and academic communities on heritage management at Ban Rai and Tham Lod rockshelter sites, demonstrates that archaeology is not only a science of the past, but also a discipline that cuts across all spatial and temporal boundaries. Read More

home title
การทำลายรูปเคารพ: ความเป็นมาทางโบราณคดีและกรณีศึกษาไอซิส Part 1 โดย รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช & ดร.วิญญู อาจรักษา ดำเนินรายการโดย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ วันเสาร์ที่ 25 เมษายน เวลา 14:00-16:00น.
การทำลายรูปเคารพ: ความเป็นมาทางโบราณคดีและกรณีศึกษาไอซิส Part 2

โบราณคดีไร้พรมแดน : เส้นทางการค้าและอาณาจักร

โบราณคดีขุด-มานุษยวิทยาเล่า

โบราณคดีไม่มีน้ำตา

เงา

ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย

From(different) Horizons

ย้อนรอย-ปริศนาถ้ำผีแมน

Hightland Pang ma pha

line
footer
Powered by Rasmi Shoocongdej Rasmi Shoocongdej, PhD Associate Professor Chair, Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, Silpakorn University
31 Na Phralan road, Bangkok 10200 ,Thailand, Phone: 662 222 6819, Fax: 662 226 5355| Designed by Me&Destination