ข่าวประชาสัมพันธ์ !!!

admin

[one_half]
การทำลายรูปเคารพ: ความเป็นมาทางโบราณคดีและกรณีศึกษาไอซิส Part 1

โดย รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช & ดร.วิญญู อาจรักษา
ดำเนินรายการโดย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
วันเสาร์ที่ 25 เมษายน เวลา 14:00-16:00น.
[/one_half]

[one_half_last]
การทำลายรูปเคารพ: ความเป็นมาทางโบราณคดีและกรณีศึกษาไอซิส Part 2

[/one_half_last]

[one_half]

โบราณคดีไร้พรมแดน : เส้นทางการค้าและอาณาจักร

[/one_half]

[one_half_last]

โบราณคดีขุด-มานุษยวิทยาเล่า

[/one_half_last]

โบราณคดีไม่มีน้ำตา

เงา

ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย

From(different) Horizons

ย้อนรอย-ปริศนาถ้ำผีแมน

Hightland Pang ma pha