Gotoknow

ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย : ปัญหาการค้าโบราณวัตถุ

admin
เป็นเวลากว่าทศวรรษ ที่ข่าวคราวด้านวัฒนธรรมโบราณคดี โดยเฉพาะเรื่องทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ติดอันดับเป็นข่าวหน้าหนึ่งอย่างต่อเนื่องของหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จากนั้นเรื่องราวด้านนี้ก็เงียบหายไปเหมือนไฟไหม้ฟาง มาบัดนี้ก็มีข่าวดังอีกครั้ง (นอกเหนือจากเรื่องทับหลังจริงหรือปลอม) ซึ่งเป็นข่าวที่น่าสลดใจสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง คือ การจับกุมผู้ลักลอบขโมยและตัดเศียรพระพุทธรูปในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและมีการขยายผลพบเครือข่ายการค้าโบราณวัตถุข้ามชาติซึ่งโบราณวัตถุส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศกัมพูชา คำถาม คือ ทำไมต้องเป็นโบราณวัตถุของเขมร? การลักลอบค้าโบราณวัตถุไม่ใช่เรื่องใหม่เลยสำหรับนักโบราณคดี ตำรวจ ผู้สนใจเรื่องมรดกวัฒนธรรม ตลอดจนนักค้าของเก่า การค้าโบราณวัตถุนั้นมีมานานแล้ว ดังเห็นได้จาก พ.ร.บ.โบราณสถานฯ ฉบับ พ.ศ.2504 ก็มีการกำหนดบทลงโทษในเรื่องนี้แล้ว เมื่อวิเคราะห์ดูแล้ว การค้าโบราณวัตถุ...
Gotoknow

นำเสนอค่าอายุใหม่ของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และโนนนกทา

admin
การบรรยายของอาจารย์ชาลส์ ไฮแอ้ม นำเสนอค่าอายุใหม่ของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และโนนนกทา ส่งประชาสัมพันธ์ที่ชัดๆ มาให้ใหม่ค่ะ...
Gotoknow

ไม้กับโลหะ : งานช่างฝีมือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย

admin
โดยรศ.สุรพล นาถะพินธุ และ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 413 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่เบอร์โทร 02-623-6115 ต่อ 11113 คุณวลัยภรณ์...
Gotoknow

เสวนาเรื่อง ผีในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย

admin
เสวนาเรื่อง ผีในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 08:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดย อ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, สุจิตต์ วงศ์เทศ, รศ.ดร รัศมี ชูทรงเดช, ชนม์ชนก สัมฤทธิ์, วอกัญญา...
Gotoknow

โบราณคดีไร้พรมแดน : เส้นทางการค้าและอาณาจักร

admin
โบราณคดีไร้พรมแดน : เส้นทางการค้าและอาณาจักร วันที่ 29 มีนาคม 2555 โดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร ดร.อมรา ศรีสุชาติ และ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช การปฏิสัมพันธ์ในภูมิภาคนี้ขับเคลื่อนไปอย่างเข้มข้นและคึกคักยิ่งขึ้น หลังจากชาวอาหรับค้นพบลมมรสุมที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินเรือ อ่าวไทยถือเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างมหาสมุทรฝั่งอินเดียกับทะเลทางฝั่งจีน เมืองชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตกลายเป็นอาณาจักรทรงอำนาจ เพราะได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากการเป็นผู้ควบคุมผลประโยชน์เหนือน่านน้ำ...
Gotoknow

ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย

admin
ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย(ENG subtitle) เผยแพร่เมื่อ 19 ก.พ. 2014 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)...
Gotoknow

เสวนาวิชาการ ความรู้ ความลับ และความทรงจำ

admin
กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “บันทึกภาคสนาม : ความรู้ ความลับ และความทรงจำ” วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุม ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เสวนากลุ่มเรื่อง “102 ปี...