โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่หนึ่งและระยะที่สอง

ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย : ปัญหาการค้าโบราณวัตถุ

เป็นเวลากว่าทศวรรษ ที่ข่าวคราวด้านวัฒนธรรมโบราณคดี โดยเฉพาะเรื่องทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ติดอันดับเป็นข่าวหน้าหนึ่งอย่างต่อเนื่องของหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จากนั้นเรื่องราวด้านนี้ก็เงียบหายไปเหมือนไฟไหม้ฟาง มาบัดนี้ก็มีข่าวดังอีกครั้ง (นอกเหนือจากเรื่องทับหลังจริงหรือปลอม) ซึ่งเป็นข่าวที่น่าสลดใจสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง คือ การจับกุมผู้ลักลอบขโมยและตัดเศียรพระพุทธรูปในจังหวัดพระนครศรี อยุธยาและมีการขยายผลพบเครือข่ายการค้าโบราณวัตถุข้ามชาติซึ่งโบราณวัตถุส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศกัมพูชา คำถาม คือ ทำไมต้องเป็นโบราณวัตถุของเขมร? การลักลอบค้าโบราณวัตถุไม่ใช่เรื่องใหม่เลยสำหรับนักโบราณคดี ตำรวจ ผู้สนใจเรื่องมรดกวัฒนธรรม ตลอดจนนักค้าของเก่า การค้าโบราณวัตถุนั้นมีมานานแล้ว ดังเห็นได้จาก พ.ร.บ.โบราณสถานฯ ฉบับ พ.ศ.2504 ก็มีการกำหนดบทลงโทษในเรื่องนี้แล้ว เมื่อวิเคราะห์ดูแล้ว การค้าโบราณวัตถุ มี 2 ประเภทใหญ่ คือ การค้าภายในประเทศ และการค้าข้ามชาติ การค้าภายในประเทศน่าจะพัฒนามาจากการติดต่อกับตะวันตกช่วงสมัยอาณานิคม มีการรับเอาค่านิยมในการสะสมของเก่า ซึ่งในระยะแรกจะอยู่ในชนชั้นสูงและแวดวงข้าราชการ โดยเฉพาะมหาดไทยและกลาโหม ของเก่า เช่นพระพิมพ์ พระพุทธรูป หรือประติมากรรมในศิลปะเขมร จะเป็นของกำนัลสำหรับบรรดาเจ้านายทั้งหลาย การสะสมของเก่านั้น นอกเหนือจากการเก็บเพราะสนใจและเพื่อเป็นสิริมงคลแล้ว ยังแสดงถึงรสนิยมอันศิวิไลซ์ของผู้สะสมอีกด้วย เพราะในต่างประเทศนั้นมีแต่เฉพาะบรรดาเศรษฐีที่สามารถจะสะสมของล้ำค่าเช่นนี้ได้ ต่อมามีบรรดาเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นมากมายในยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ การสะสมโบราณวัตถุก็สามารถใช้แสดงสถานภาพของตนได้ เมื่อความต้องการของเก่ามีเพิ่มขึ้น ก็เริ่มเกิดกระบวนการร้านค้าของเก่า พ่อค้าคนกลาง ช่างซ่อมแซมและทำเลียนแบบ กลุ่มคนท้องถิ่นที่ชำนาญในเรื่องการลักลอบขุด และชาวบ้านที่เป็นมือสมัครเล่น แหล่งโบราณคดีที่ถูกทำลายมีทั้งแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ แหล่งที่เป็นเป้าหมายนั้นขึ้นอยู่กับความนิยมเฉพาะช่วงเวลา เช่น […]

นำเสนอค่าอายุใหม่ของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และโนนนกทา

การบรรยายของอาจารย์ชาลส์ ไฮแอ้ม นำเสนอค่าอายุใหม่ของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และโนนนกทา ส่งประชาสัมพันธ์ที่ชัดๆ มาให้ใหม่ค่ะ

ไม้กับโลหะ : งานช่างฝีมือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย

โดยรศ.สุรพล นาถะพินธุ และ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 413 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่เบอร์โทร 02-623-6115 ต่อ 11113 คุณวลัยภรณ์ เสงี่ยมจิตต์ หรือที่ E-Mail : walaiporn.poo@gmail.com

เสวนาเรื่อง ผีในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย

เสวนาเรื่อง ผีในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 08:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดย อ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, สุจิตต์ วงศ์เทศ, รศ.ดร รัศมี ชูทรงเดช, ชนม์ชนก สัมฤทธิ์, วอกัญญา ณ หนองคาย, สมถวิล สุขเกลี้ยง, นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์, ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ, อ.ดร รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล และ รศ.สุรพล นาถะพินธุ … [button link=”http://rasmishoocongdej.com/efile/ghostbook.pdf” color=”red” newwindow=”yes”] คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนา[/button] เสวนาเรื่อง ผีในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย วั

The Baghdad Museum Project BaghdadMuseum.org

This section is a work-in-progress, a collection point for models, drawings, photos, and other data to enable us to faithfully recreate for the Virtual Baghdad Museum the interior spaces and exterior of the Iraq National Museum in Baghdad. To see where you can assist, please note our Help Needed notes throughout this section. The following […]

โบราณคดีไร้พรมแดน : เส้นทางการค้าและอาณาจักร

โบราณคดีไร้พรมแดน : เส้นทางการค้าและอาณาจักร วันที่ 29 มีนาคม 2555 โดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร ดร.อมรา ศรีสุชาติ และ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช การปฏิสัมพันธ์ในภูมิภาคนี้ขับเคลื่อนไปอย่างเข้มข้นและคึกคักยิ่งขึ้น หลังจากชาวอาหรับค้นพบลมมรสุมที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินเรือ อ่าวไทยถือเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญระหว่างมหาสมุทรฝั่งอินเดียกับทะเลทางฝั่งจีน เมืองชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตกลายเป็นอาณาจักรทรงอำนาจ เพราะได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากการเป็นผู้ควบคุมผลประโยชน์เหนือน่านน้ำ

เสวนาวิชาการ ความรู้ ความลับ และความทรงจำ

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “บันทึกภาคสนาม : ความรู้ ความลับ และความทรงจำ” วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุม ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เสวนากลุ่มเรื่อง “102 ปี อ.ชิน อยู่ดีในความทรงจำ” โดย ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ)ปรีชา กาญจนาคม, รศ.สุรพล นาถะพินทุ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร รัศมี ชูทรงเดช    

1 2 3 4 7