โครงการจัดการแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่และเพิงผาถ้ำลอด

ในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(Archaeological Heritage Management at Ban Rai and Tham Lod Rockshelters in Pang Mapha District, Mae Hong Son Province, Thailand)

AHM Final Report

ตัวอย่างบอร์ดนิทรรศการ