PPK NEWS ! ปีที่ 3 ฉบับที่ 19 มิถุนายน 2555

PPK NEWS ! ปีที่ 3 ฉบับที่ 19 มิถุนายน 2555

PPK NEWS ! ปีที่ 3 ฉบับที่ 19 มิถุนายน 2555 ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  ทางโครงการของเรา  “โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง  ในอำาเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่่ฮ่องสอน”  ซึ่งเป็นโครงการต้นสกุลของโครงการ  PPK  ได้รับเลือกจากทาง  สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  (สกว.)  ให้ร่วมแสดงงานวิจัย  ในงาน  มหกรรมวิชาการ สกว.  “วิจัยตามรอยพระยุคลบาท  :  สร้างสรรค์ปัญญา    เพื่อพัฒนาประเทศ”  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๙ บันดาล…สู่งานวิจัย  ระหว่างวันที่  ๒๐-๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕ ณ  อิมแพ็ค  เมืองทองธานี อ่านต่อ คลิกที่ภาพ…

 1. ธัชพล สง่าอารีย์กุล พูดว่า:

  เรียน อ.รัศมี
  เนื่องด้วย ผมทำงานเกี่ยวกับผลิตสารคดีออกอากาศทางโทรทัศน์ เคยทำรายการกบนอกกะลามากว่า 6 ปี (ปี48-53) ขณะนี้ออกมาเปิดบริษัทเอง เพื่อผลิตสารคดีส่งให้กับ Thai PBS สิ่งหนึ่งที่ผมสนใจมาตลอดคือเรื่องราวของโบราณคดี ผมอ่านหนังสือของ อาจารย์หลายๆท่านเช่น ของท่าน อ.ชิน อยู่ดี อยากถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางค้นพบแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ไปตามแม่น้ำแคว, งานของ สุจิตร วงเทศน์, งานของ อ.สุภาพร นาคบัลลังก์ ซึ่งได้พยายามติดต่อไปก็ทราบมาว่า อ.สุภาพร ป่วย พยายามติดต่อไปที่ คณะโบราณคดี โทรศัพท์ ก็เสีย แต่ได้ฝากจดหมายทางอีเมล์ไว้แล้ว พยายามค้นหาทางเน็ต ก็มาเจอเวปของอาจาร์ย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ความกรุณาจากท่าอาจาร์ย ติดต่อกลับเพื่อให้ผมได้ไปปรึกษาด้านข้อมูล และการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับโบราณคดี ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ หินเก่า หินใหม่ โลหะ รอยต่อสู่ ดองซอน ทวารวดี ลพบุรี ตามพรลิงค์ ฯลฯ ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยอย่างมากถ้าได้เข้าใจรากของตัวเอง ซึ่งเชื่อมโยงกับชนชาติอื่นทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  ขอบคุณครับ
  ธัชพล สง่าอารีย์กุล
  บ.ปรุงพิคเจอร์ส จก.
  081-580-6803

 2. rasmi พูดว่า:

  คุณธัชพลคะ

  ยินดีค่ะ ไม่มีปัญหาค่ะ ดีใจที่คุณธัชพลสนใจที่จะเผยแพร่เรื่องนี้ คุณธัชพลพอจะมีความคิดว่าอยากทำอะไรแนวไหน ยังไงดิฉันจะโทรติดต่อนะคะ

  รัศมี

line
footer
Powered by Rasmi Shoocongdej Rasmi Shoocongdej, PhD Associate Professor Chair, Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, Silpakorn University
31 Na Phralan road, Bangkok 10200 ,Thailand, Phone: 662 222 6819, Fax: 662 226 5355| Designed by Me&Destination