ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย(ENG subtitle)
เผยแพร่เมื่อ 19 ก.พ. 2014
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)