กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “บันทึกภาคสนาม : ความรู้ ความลับ และความทรงจำ”

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุม ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เสวนากลุ่มเรื่อง “102 ปี อ.ชิน อยู่ดีในความทรงจำ” โดย ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ)ปรีชา กาญจนาคม, รศ.สุรพล นาถะพินทุ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร รัศมี ชูทรงเดช

 

 

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชุม ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุม ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)