เสวนาเรื่อง ผีในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย

เสวนาเรื่อง ผีในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย

เสวนาเรื่อง ผีในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 08:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โดย อ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, สุจิตต์ วงศ์เทศ, รศ.ดร รัศมี ชูทรงเดช, ชนม์ชนก สัมฤทธิ์, วอกัญญา ณ หนองคาย, สมถวิล สุขเกลี้ยง, นัทธมน ภู่รีพัฒน์พงศ์, ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ, อ.ดร รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล และ รศ.สุรพล นาถะพินธุ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนา

เสวนาเรื่อง ผีในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย วั

เสวนาเรื่อง ผีในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย วั

line
footer
Powered by Rasmi Shoocongdej Rasmi Shoocongdej, PhD Associate Professor Chair, Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, Silpakorn University
31 Na Phralan road, Bangkok 10200 ,Thailand, Phone: 662 222 6819, Fax: 662 226 5355| Designed by Me&Destination