สัมภาษณ์ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช

สัมภาษณ์ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช

สัมภาษณ์ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช หัวหน้าโครงการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในรายการ แม็กมิวสิคเรดิโอ ออกอากาศวันที่ 21 กันยายน 2555

http://www.trf.or.th/images/stories/TRFMultimedia//2555/u33_2555-09-21.mp3

line
footer
Powered by Rasmi Shoocongdej Rasmi Shoocongdej, PhD Associate Professor Chair, Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, Silpakorn University
31 Na Phralan road, Bangkok 10200 ,Thailand, Phone: 662 222 6819, Fax: 662 226 5355| Designed by Me&Destination