กลางเมือง : คนไทยมาจากไหน 25 สค 2558

กลางเมือง : คนไทยมาจากไหน 25 สค 2558

นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554 ถึงปัจจุบันโครงการวิจัยทางโบราณคดีของ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช ที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ แหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมโรงไม้ ช่วยให้เรารู้จักล่องลอยของคนสมัยก่อน

ซึ่งมีประวัติศาสตร์อายุนับหมื่นปีอยู่ในด­ินแดนภาคเหนือ หลังจากมีการขุดค้นพบหัวกะโหลกมนุษย์โบราณ­ที่ เพิงผา ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อปีพุทธศักราช 2546 ทีมนักโบราณคดี ก็พยายามสร้างภาพใบหน้าที่แทนจริงด้วยเทคโ­นโลยีและจิตนาการ เพื่อจะทำความเข้าใจอดีต แล้วนำมาอธิบายความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ­คนในปัจจุบัน

มาติดตามเรื่องราวที่มาและหน้าตาของคนไทยใ­นอดีตได้จาก สารคดีก(ล)างเมืองตอน คนไทยมาจากไหน วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-14.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

line
footer
Powered by Rasmi Shoocongdej Rasmi Shoocongdej, PhD Associate Professor Chair, Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, Silpakorn University
31 Na Phralan road, Bangkok 10200 ,Thailand, Phone: 662 222 6819, Fax: 662 226 5355| Designed by Me&Destination