กิจกรรม เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่9 โดยห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)

หัวข้อ “โบราณคดีขุด มานุษยวิทยาเล่า: ความเหมือนและความแตกต่าง”

“รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช” จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง

ขอเชิญผู้สนใจร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กันได้
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559
เวลา 13.00 – 15.30น.
ณ ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ชั้น7

12961718_10153366887646401_6269736336251291788_n

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-880-9429 ต่อ 3703
สำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่าน : http://www.sac.or.th/