โบราณคดีขุด มานุษยวิทยาเล่า ความเหมือนและความแตกต่าง

โบราณคดีขุด มานุษยวิทยาเล่า ความเหมือนและความแตกต่าง

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 9 “โบราณคดีขุด-มานุษยวิทยาเล่า : ความเหมือนและความแตกต่าง” วิทยากร รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง 607 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

 

line
footer
Powered by Rasmi Shoocongdej Rasmi Shoocongdej, PhD Associate Professor Chair, Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, Silpakorn University
31 Na Phralan road, Bangkok 10200 ,Thailand, Phone: 662 222 6819, Fax: 662 226 5355| Designed by Me&Destination