โบราณคดีวันละคำ

Hoabinhian ? โหบินเนียน :

เป็นคำที่ถูกใช้เป็นครั้งแรกโดยนักธรณีวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อ มาลเดลีน โคลานี (Madeleine? Colani)? ในปี ค.ศ. 1927?? โดยใช้คำนี้เพื่อบรรยายและรายงานหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่อง มือหินกะเทาะที่พบจากการสำรวจถ้ำต่างๆ ในจังหวัดหัวบินท์ (Hoa Binh) ?ในประเทศเวียดนามตอนเหนือ (Matthews 1964: 2)??? ลักษณะของเครื่องมือหินกะเทาะที่พบ ได้แก่ เครื่องมือหินกะเทาะหน้าเดียว? ซึ่งทำจากหินกรวดแม่น้ำและสะเก็ดหินขนาดใหญ่??? ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือหินกะเทาะของ ?โหบินเนียน? ที่เด่นคือ สุมาตราลิธ (Sumatralith) และขวานสั้น (Short-axe) ในช่วงเวลาดังกล่าว? การกำหนดอายุด้วยวิธีคาร์บอน 14? ยังไม่พัฒนา? ดังนั้นการกำหนดอายุของเครื่องมือหินกะเทาะที่พบจึงใช้วิธีการเปรียบเทียบ รูปแบบกับเครื่องมือที่พบในทวีปยุโรป? และใช้การลำดับอายุสมัยหินเก่า (Paleolithic) หินกลาง? (Mesolithic) และหินใหม่ (Neolithic)