โบราณคดีวันละคำ

Hoabinhian ? โหบินเนียน :

เป็นคำที่ถูกใช้เป็นครั้งแรกโดยนักธรณีวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อ มาลเดลีน โคลานี (Madeleine? Colani)? ในปี ค.ศ. 1927?? โดยใช้คำนี้เพื่อบรรยายและรายงานหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่อง มือหินกะเทาะที่พบจากการสำรวจถ้ำต่างๆ ในจังหวัดหัวบินท์ (Hoa Binh) ?ในประเทศเวียดนามตอนเหนือ (Matthews 1964: 2)??? ลักษณะของเครื่องมือหินกะเทาะที่พบ ได้แก่ เครื่องมือหินกะเทาะหน้าเดียว? ซึ่งทำจากหินกรวดแม่น้ำและสะเก็ดหินขนาดใหญ่??? ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือหินกะเทาะของ ?โหบินเนียน? ที่เด่นคือ สุมาตราลิธ (Sumatralith) และขวานสั้น (Short-axe) ในช่วงเวลาดังกล่าว? การกำหนดอายุด้วยวิธีคาร์บอน 14? ยังไม่พัฒนา? ดังนั้นการกำหนดอายุของเครื่องมือหินกะเทาะที่พบจึงใช้วิธีการเปรียบเทียบ รูปแบบกับเครื่องมือที่พบในทวีปยุโรป? และใช้การลำดับอายุสมัยหินเก่า (Paleolithic) หินกลาง? (Mesolithic) และหินใหม่ (Neolithic)

line
footer
Powered by Rasmi Shoocongdej Rasmi Shoocongdej, PhD Associate Professor Chair, Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, Silpakorn University
31 Na Phralan road, Bangkok 10200 ,Thailand, Phone: 662 222 6819, Fax: 662 226 5355| Designed by Me&Destination