เก็บตกจากการสัมมนา

admin

The 13th EurASEAA-conference will be held in Berlin in 2010, organized jointly by the Institute of Ancient Near Eastern Archaeology at the Free University of Berlin, the Ethnological Museum, and the German Archaeological Institute (DAI).

เป็นการประชุมประจำทุกสองปีของนักโบราณคดีจากทั่วโลกที่ทำงานโบราณคดีใน เอเซียตะวันออกเฉียงใต้? ครั้งที่ 12 มีการจัดประชุมที่เมือง Leiden ประเทศ Netherlands