ศิลปาแกรม SILPAGRAM รศ.ดร รัศมี ชูทรงเดช

ศิลปาแกรม SILPAGRAM รศ.ดร รัศมี ชูทรงเดช
readmore

In Memory of Pasook Indrawooth

In Memory of Pasook Indrawooth In Memory of Pasook Indrawooth (May 10, 1945-September 7, 2016) Professor Emerita of Archaeology, Pasook Indrawooth passed away peacefully on September 7, 2016 at the age of 72 in Bangkok, Thailand. Professor Emeritus Pasook Indrawooth was a very distinguished professor and a leading female archaeologist in Thailand and Southeast Asia for her significant contribution on Archaeology of Dvaravati,...
readmore

โบราณคดีขุด มานุษยวิทยาเล่า ความเหมือนและความแตกต่าง

โบราณคดีขุด มานุษยวิทยาเล่า ความเหมือนและความแตกต่าง กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 9 “โบราณคดีขุด-มานุษยวิทยาเล่า : ความเหมือนและความแตกต่าง” วิทยากร รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช...
readmore

โบราณคดีขุด มานุษยวิทยาเล่า: ความเหมือนและความแตกต่าง

โบราณคดีขุด มานุษยวิทยาเล่า: ความเหมือนและความแตกต่าง กิจกรรม เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่9 โดยห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) หัวข้อ “โบราณคดีขุด มานุษยวิทยาเล่า:...
readmore

กลางเมือง : คนไทยมาจากไหน 25 สค 2558

กลางเมือง : คนไทยมาจากไหน 25 สค 2558 นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554 ถึงปัจจุบันโครงการวิจัยทางโบราณคดีของ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช ที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ แหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมโรงไม้...
readmore

« Previous Entries

line
footer
Powered by Rasmi Shoocongdej Rasmi Shoocongdej, PhD Associate Professor Chair, Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, Silpakorn University
31 Na Phralan road, Bangkok 10200 ,Thailand, Phone: 662 222 6819, Fax: 662 226 5355| Designed by Me&Destination