สัมภาษณ์ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช

สัมภาษณ์ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช สัมภาษณ์ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช หัวหน้าโครงการสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในรายการ...
readmore

การทำลายรูปเคารพ ความเป็นมาทางโบราณคดีและกรณีศึกษาไอซิส

การทำลายรูปเคารพ ความเป็นมาทางโบราณคดีและกรณีศึกษาไอซิส The Reading Room ขอเชิญทุกท่านร่วมทำความเข้าใจกับประเด็น “การทำลายรูปเคารพ” หรือ “iconoclasm” ในงานเสวนา “การทำลายรูปเคารพ:...
readmore

NEW !!! Anthropology of Death มานุษยวิทยาว่าด้วยความตาย

NEW !!! Anthropology of Death มานุษยวิทยาว่าด้วยความตาย Anthropology of Death, MRTA’zine  มรตะ’ซีน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปางมะผ้า ถิ่นผีแมน พบกับ ผีแมนกับสิ่งลี้ลับในโลกทัศน์ของชาวไทใหญ่ : สิทธิชัย จูอี้ ความเชื่อ พิธีศพ...
readmore

รายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ชุมพร

รายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ชุมพร หนังสือ “รายงานการสำรวจแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ชุมพร เล่ม ๑” มีไฟล์ E-book และ ไฟล์ PDF ให้ดาวโหลด เร็วๆนี้ค่ะ
readmore

ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย : ปัญหาการค้าโบราณวัตถุ

ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย : ปัญหาการค้าโบราณวัตถุ เป็นเวลากว่าทศวรรษ ที่ข่าวคราวด้านวัฒนธรรมโบราณคดี...
readmore

« Previous Entries Next Entries »

line
footer
Powered by Rasmi Shoocongdej Rasmi Shoocongdej, PhD Associate Professor Chair, Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, Silpakorn University
31 Na Phralan road, Bangkok 10200 ,Thailand, Phone: 662 222 6819, Fax: 662 226 5355| Designed by Me&Destination