โบราณคดีไร้พรมแดน : เส้นทางการค้าและอาณาจักร

โบราณคดีไร้พรมแดน : เส้นทางการค้าและอาณาจักร โบราณคดีไร้พรมแดน : เส้นทางการค้าและอาณาจักร วันที่ 29 มีนาคม 2555 โดย ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร ดร.อมรา ศรีสุชาติ และ รศ.ดร.รัศมี...
readmore

ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย

ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย(ENG subtitle) เผยแพร่เมื่อ 19 ก.พ....
readmore

เสวนาวิชาการ ความรู้ ความลับ และความทรงจำ

เสวนาวิชาการ ความรู้ ความลับ และความทรงจำ กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “บันทึกภาคสนาม : ความรู้ ความลับ และความทรงจำ” วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุม ชั้น 4...
readmore

I AM Archeologist โดย True ปลูกปัญญา

I AM Archeologist โดย  True ปลูกปัญญา I AM Archeologist นักโบราณคดี โดย รศ.ดร รัศมี ชูทรงเดช By True ปลูกปัญญา
readmore

โบราณคดี – คอลัมน์พิเศษจากศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร

โบราณคดี – คอลัมน์พิเศษจากศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร เราต้องกลับมาวิพากษ์ตัวเองอย่างสร้างสรรค์ บทสัมภาษณ์ รศ. ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รศ. ดร.รัศมี ชูทรงเดช...
readmore

« Previous Entries Next Entries »

line
footer
Powered by Rasmi Shoocongdej Rasmi Shoocongdej, PhD Associate Professor Chair, Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, Silpakorn University
31 Na Phralan road, Bangkok 10200 ,Thailand, Phone: 662 222 6819, Fax: 662 226 5355| Designed by Me&Destination