มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เชิญฟังและร่วมระดมความคิดเห็น การประชุมทางวิชาการเรื่อง มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 21-22 กันยายน...
readmore

มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลักการและเหตุผล แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคเหนือที่ลักษณะพิเศษของพื้นที่แตกต่างจากที่อื่นๆ...
readmore

Hukay Journal for Archaeological Research

Hukay Journal for Archaeological Research Hukay is a Tagalog term that can either be the verb “to dig” or a noun, “a hole in the ground as a result of digging”. It also means “an excavation” among archaeology practitioners in the Philippines. Published twice a year, Hukay is the refereed journalof the University of the Philippines – Archaeological Studies Program. We accept articles on the archaeology, ethnoarchaeology,...
readmore

PPK NEWS ! ปีที่ 3 ฉบับที่ 19 มิถุนายน 2555

PPK NEWS ! ปีที่ 3 ฉบับที่ 19 มิถุนายน 2555 PPK NEWS ! ปีที่ 3 ฉบับที่ 19 มิถุนายน 2555 ช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  ทางโครงการของเรา  “โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูง  ในอำาเภอปางมะผ้า ...
readmore

บทความภาษาอังกฤษ เขียนร่วมกับ Sinopoli

บทความภาษาอังกฤษ เขียนร่วมกับ Sinopoli Ceramic vessels were important commodities in the extensive East and Southeast Asian maritime trade routes of the second millennium a.d. These vessels, which moved as containers and as objects of exchange in their own right, originated from multiple production locales in China and mainland Southeast Asia. Through complex mercantile and political distribution networks, they found their way to...
readmore

« Previous Entries Next Entries »

line
footer
Powered by Rasmi Shoocongdej Rasmi Shoocongdej, PhD Associate Professor Chair, Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, Silpakorn University
31 Na Phralan road, Bangkok 10200 ,Thailand, Phone: 662 222 6819, Fax: 662 226 5355| Designed by Me&Destination