บทความเรื่องชาติพันธุ์… เนื่องในงาน 100 ปีอาจารย์ชิน อยู่ดี

บทความเรื่องชาติพันธุ์… เนื่องในงาน 100 ปีอาจารย์ชิน  อยู่ดี บทความภาษาไทย เรื่องชาติพันธุ์… เนื่องในงาน 100 ปีอาจารย์ชิน ...
readmore

บทความภาษาไทย เรื่องสาละวิน

บทความภาษาไทย เรื่องสาละวิน ดาวโหลด บทความภาษาไทย...
readmore

ดาวน์โหลดหนังสือ 150 ปีสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ

ดาวน์โหลดหนังสือ 150 ปีสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ หนังสือ 150 ปีสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับการพัฒนาโบราณคดีไทย โดยภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี...
readmore

ชาติพันธุ์วิทยาโบราณคดี กับงานค้นคว้าเรื่องคนไท

ชาติพันธุ์วิทยาโบราณคดี กับงานค้นคว้าเรื่องคนไท  ชาติพันธุ์วิทยาโบราณคดี กับงานค้นคว้าเรื่องคนไท รัศมี  ชูทรงเดช[1] Click here to Download Document file  บทนำ การสืบค้นและสืบสาวความเป็นมาเรื่องของ “คน”...
readmore

ดร.รัศมี ชูทรงเดช นักสืบของอดีต

ดร.รัศมี ชูทรงเดช  นักสืบของอดีต “นักโบราณคดี เปรียบเสมือนนักสืบของอดีต เป็นคนที่ทำหน้าที่สืบค้นศึกษาเรื่องราวของคนในอดีต...
readmore

« Previous Entries Next Entries »

line
footer
Powered by Rasmi Shoocongdej Rasmi Shoocongdej, PhD Associate Professor Chair, Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, Silpakorn University
31 Na Phralan road, Bangkok 10200 ,Thailand, Phone: 662 222 6819, Fax: 662 226 5355| Designed by Me&Destination