ชาติพันธุ์วิทยาโบราณคดี กับงานค้นคว้าเรื่องคนไท

ชาติพันธุ์วิทยาโบราณคดี กับงานค้นคว้าเรื่องคนไท

 ชาติพันธุ์วิทยาโบราณคดี กับงานค้นคว้าเรื่องคนไท รัศมี  ชูทรงเดช[1] Click here to Download Document file  บทนำ การสืบค้นและสืบสาวความเป็นมาเรื่องของ “คน” ที่อยู่ในดินแดนประเทศไทยโดยชาวไทยและต่างประเทศนั้นมีมาแล้วกว่าศตวรรษ มีความพยายามเสาะหาถิ่นกำเนิดเดิมของคนไทย...
Page 6 of 13« First...45678...Last »