โบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า

โบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า

โบราณคดีปางมะผ้า? เป็นผลของการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่หลายโครงการ? ตั้งแต่ 1.โครงการสำรวจและจัดทำระบบฐานข้อมูลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (2541-43) 2. โครงการโบราณคดีบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า? จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1 (2544-46)...
Page 11 of 11« First...7891011