การทำลายรูปเคารพ ความเป็นมาทางโบราณคดีและกรณีศึกษาไอซิส

การทำลายรูปเคารพ ความเป็นมาทางโบราณคดีและกรณีศึกษาไอซิส

The Reading Room ขอเชิญทุกท่านร่วมทำความเข้าใจกับประเด็น “การทำลายรูปเคารพ” หรือ “iconoclasm” ในงานเสวนา “การทำลายรูปเคารพ: ความเป็นมาทางโบราณคดีและกรณีศึกษาไอซิส” โดย รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช & ดร.วิญญู อาจรักษา ดำเนินรายการโดย...
NEW !!! Anthropology of Death มานุษยวิทยาว่าด้วยความตาย

NEW !!! Anthropology of Death มานุษยวิทยาว่าด้วยความตาย

Anthropology of Death, MRTA’zine  มรตะ’ซีน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปางมะผ้า ถิ่นผีแมน พบกับ ผีแมนกับสิ่งลี้ลับในโลกทัศน์ของชาวไทใหญ่ : สิทธิชัย จูอี้ ความเชื่อ พิธีศพ ความตาย ชาติพันธ์ม้งในบ้านไร่ : อรุษ บุญญะวริศ และ ปาณัสม์ ดิษฐพันธุ์ โลงผีแมน : จาก “...
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย : ปัญหาการค้าโบราณวัตถุ

ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย : ปัญหาการค้าโบราณวัตถุ

เป็นเวลากว่าทศวรรษ ที่ข่าวคราวด้านวัฒนธรรมโบราณคดี โดยเฉพาะเรื่องทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ติดอันดับเป็นข่าวหน้าหนึ่งอย่างต่อเนื่องของหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ จากนั้นเรื่องราวด้านนี้ก็เงียบหายไปเหมือนไฟไหม้ฟาง มาบัดนี้ก็มีข่าวดังอีกครั้ง...
นำเสนอค่าอายุใหม่ของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และโนนนกทา

นำเสนอค่าอายุใหม่ของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และโนนนกทา

การบรรยายของอาจารย์ชาลส์ ไฮแอ้ม นำเสนอค่าอายุใหม่ของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และโนนนกทา ส่งประชาสัมพันธ์ที่ชัดๆ...
Page 2 of 1112345...10...Last »