นำเสนอค่าอายุใหม่ของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และโนนนกทา

นำเสนอค่าอายุใหม่ของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และโนนนกทา การบรรยายของอาจารย์ชาลส์ ไฮแอ้ม นำเสนอค่าอายุใหม่ของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง และโนนนกทา ส่งประชาสัมพันธ์ที่ชัดๆ...
readmore

ไม้กับโลหะ : งานช่างฝีมือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย

ไม้กับโลหะ : งานช่างฝีมือสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย โดยรศ.สุรพล นาถะพินธุ และ รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 413 คณะโบราณคดี...
readmore

เสวนาเรื่อง ผีในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย

เสวนาเรื่อง ผีในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย เสวนาเรื่อง ผีในหลักฐานของคนเป็นและคนตาย วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 08:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
readmore

FM 190.5 โครงการสืบค้นจัดการมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

[hmp_player]Rasmi 1[/hmp_player]
readmore

The Baghdad Museum Project BaghdadMuseum.org

The Baghdad Museum Project BaghdadMuseum.org This section is a work-in-progress, a collection point for models, drawings, photos, and other data to enable us to faithfully recreate for the Virtual Baghdad Museum the interior spaces and exterior of the Iraq National Museum in Baghdad. To see where you can assist, please note our Help Needed notes throughout this section. The following bit of history of the museum itself comes to us from...
readmore

« Previous Entries Next Entries »

line
footer
Powered by Rasmi Shoocongdej Rasmi Shoocongdej, PhD Associate Professor Chair, Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, Silpakorn University
31 Na Phralan road, Bangkok 10200 ,Thailand, Phone: 662 222 6819, Fax: 662 226 5355| Designed by Me&Destination