เสวนาวิชาการ ความรู้ ความลับ และความทรงจำ

เสวนาวิชาการ ความรู้ ความลับ และความทรงจำ

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “บันทึกภาคสนาม : ความรู้ ความลับ และความทรงจำ” วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุม ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เสวนากลุ่มเรื่อง “102 ปี อ.ชิน อยู่ดีในความทรงจำ”...
โบราณคดี – คอลัมน์พิเศษจากศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร

โบราณคดี – คอลัมน์พิเศษจากศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร

เราต้องกลับมาวิพากษ์ตัวเองอย่างสร้างสรรค์ บทสัมภาษณ์ รศ. ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร รศ. ดร.รัศมี ชูทรงเดช อาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  คือหนึ่งในนักโบราณคดี หัวก้าวหน้าของวงวิชาการโบราณคดีไทย ผู้เชื่อมั่นในแนวคิด...
มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

เชิญฟังและร่วมระดมความคิดเห็น การประชุมทางวิชาการเรื่อง มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 21-22 กันยายน หอประชุมวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าฟังและรับเอกสารฟรี...
มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

มรดกวัฒนธรรมในปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หลักการและเหตุผล แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคเหนือที่ลักษณะพิเศษของพื้นที่แตกต่างจากที่อื่นๆ มีความร่ำรวยในทรัพยากรทั้งด้านธรรมชาติที่งดงาม โดยเฉพาะถ้ำและเทือกเขาหินปูนที่โดดเด่น และความหลากหลายของชาติพันธุ์-วัฒนธรรม...
Hukay Journal for Archaeological Research

Hukay Journal for Archaeological Research

Hukay is a Tagalog term that can either be the verb “to dig” or a noun, “a hole in the ground as a result of digging”. It also means “an excavation” among archaeology practitioners in the Philippines. Published twice a year, Hukay is the refereed journalof the...
Page 4 of 11« First...23456...10...Last »