บทความภาษาอังกฤษ เขียนร่วมกับ Sinopoli

บทความภาษาอังกฤษ เขียนร่วมกับ Sinopoli Ceramic vessels were important commodities in the extensive East and Southeast Asian maritime trade routes of the second millennium a.d. These vessels, which moved as containers and as objects of exchange in their own right, originated from multiple production locales in China and mainland Southeast Asia. Through complex mercantile and political distribution networks, they found their way to...
readmore

บทความเรื่องชาติพันธุ์… เนื่องในงาน 100 ปีอาจารย์ชิน อยู่ดี

บทความเรื่องชาติพันธุ์… เนื่องในงาน 100 ปีอาจารย์ชิน  อยู่ดี บทความภาษาไทย เรื่องชาติพันธุ์… เนื่องในงาน 100 ปีอาจารย์ชิน ...
readmore

บทความภาษาไทย เรื่องสาละวิน

บทความภาษาไทย เรื่องสาละวิน ดาวโหลด บทความภาษาไทย...
readmore

ดาวน์โหลดหนังสือ 150 ปีสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ

ดาวน์โหลดหนังสือ 150 ปีสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงฯ หนังสือ 150 ปีสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับการพัฒนาโบราณคดีไทย โดยภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี...
readmore

ชาติพันธุ์วิทยาโบราณคดี กับงานค้นคว้าเรื่องคนไท

ชาติพันธุ์วิทยาโบราณคดี กับงานค้นคว้าเรื่องคนไท  ชาติพันธุ์วิทยาโบราณคดี กับงานค้นคว้าเรื่องคนไท รัศมี  ชูทรงเดช[1] Click here to Download Document file  บทนำ การสืบค้นและสืบสาวความเป็นมาเรื่องของ “คน”...
readmore

« Previous Entries Next Entries »

line
footer
Powered by Rasmi Shoocongdej Rasmi Shoocongdej, PhD Associate Professor Chair, Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, Silpakorn University
31 Na Phralan road, Bangkok 10200 ,Thailand, Phone: 662 222 6819, Fax: 662 226 5355| Designed by Me&Destination